Spring over navigationshyperlinks
Om projektet
Arrangementer
Sidste nyt
Kontakt
Spring over navigationshyperlinks
Telemed.nu
AboutExpand About
Contact
Telemed.nu
Om projektetExpand Om projektet
Arrangementer
Sidste nyt
Kontakt
Forside
Om Projektet
Praesentationer
VariationRoot.aspx
Formål 

 Formål 

Telemedicin i dag

Udviklingen af telemedicin, hvor danskerne f.eks. kan klare lægebesøget hjemme i stedet for at skulle hen til læge eller hospital er i rivende udvikling. Men som situationen er i dag, mangler der i høj grad fælles standarder for telemedicinske systemer, og der er et stort behov for at skabe langt bedre sammenhænge på tværs mellem alle aktører i sundhedssystemet – fra borger til sundhedsprofessionelle i alle sektorer. Og så længe vi ikke kan skabe sammenhæng, svækker det udviklingen af det lovende marked for telemedicin, fordi de enkelte systemer udvikles og lever som isolerede øer.

Hvad handler indsatsen om?

Indsatsen skal udvikle et økosystem, der skaber fremdrift for telemedicin og velfærdsteknologi i Danmark. Der bliver udviklet en værktøjskasse baseret på den nyeste viden på feltet og en grundig kortlægning af området.

Arbejdet omfatter forretningsmodeller, internationale standarder og fælles tekniske snitflader, open source kerneteknologi og infrastruktur, der giver kommercielle udbydere inden for telemedicin mulighed for at tilbyde deres komponenter i en samlet ramme, hvorfra løsninger kan sammensættes på tværs af forskellige leverandører og brugere.

Arbejdet vil skabe grundlaget for, at leverandørerne kan møde forventningerne både i Danmark og på eksportmarkederne. Indsatsen samarbejder med National Sundheds-it (NSI) om national koordinering af infrastrukturarbejdet.

Hvad er et telemedicinsk økosystem?

Et telemedicinsk økosystem er baseret på en samling af open source kerneteknologier og fælles tekniske snitflader baseret på internationale standarder. Denne kerne gør det muligt for de forskellige deltagende firmaer at skabe sammenhæng mellem deres systemer på tværs af sektorer.

Det telemedicinske økosystem styrker således samspillet mellem forretning og software samt mellem udbud og efterspørgsel. Det bidrager hermed til markedsudvikling – og skaber dermed markant fremdrift for telemedicinske virksomheder.

Indsatsens bidrag til det telemedicinske økosystem